Lejebetingelser

Tekst

Anvendelse:  Anvendelse af banen kan finde sted på den eller de tider, som er booket, jf. nedenstående betingelser:

Det er købers ansvar, at oplysninger om klub, hold, navn, telefon og e-mail adresse er korrekt.

IK Rosendal Kunststofbane fraskriver sig ethvert ansvar for anvendelse til en forkert klub/hold/person. Ved et forkert opgivet klub/hold/navn, ydes der ingen erstatning fra IK Rosendal kunststofbane side.

Ved udeblivelse/aflysning kan udlejningsbeløbet ikke refunderes.

Der kan ikke garanteres at der kan tilbydes udlejning af omklædningsrum.

Ved bookning af omklædningsrum vil disse være rengjort fra om morgenen og derfor kan disse være benyttet/ikke rengjort i løbet af dagen.

Da anlægget kan være lejet ud til flere brugere, anvendes kun den bane der er lejet og der tages hensyn til øvrige brugere.

Risikoen for anvendelse: Risiko for anvendelse af kunstgræsbanen, overgår til dig som kunde på anvendelsestidspunktet. Reklamation, eventuelle fejl og mangler ved anvendelse af vores kunstgræsbane, skal anmeldes så hurtigt som muligt (48 timer efter lejens udløb) efter, at man har opdaget fejlen. Det er kundens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejl eller mangler ytrer sig.

S/I IK Rosendal kunststofbane kan aflyser udlejning indtil 2 timer for brug og det betalte beløb refunderes.

Alle reklamationer skal sendes til vores kontakt Henrik Andersen på mail [email protected]

Betingelser for anvendelse: For alle bookinger skal der tages forbehold for vejrlig samt de af IK rosendals kunststofbanes til enhver tid gældende bestemmelser for brug af kunstgræsbanen.

  • Dyr har ingen adgang.
  • Rygning og brug af åben ild er forbudt.
  • Sko og støvler SKAL slås fri for jord, inden der trædes ind på anlægget!
  • Mad, tyggegummi mv. må ikke medbringes.
  • Glasflasker må ikke medbringes og anden emballage fra drikkevarer skal deponeres i skraldespandene.
  • Øvrigt affald skal ligeledes deponeres i skraldespandene (tape, hårnåle, slikpapir mv.)
  • Hegn må ikke bruges som klatrestativ eller bande for fodbolde.

Efter endt brug skal 3, 5, 8 og 11 mands målene flyttes på plads på de afmærkede baner. Målene skal løftes, så underlaget ikke ødelægges.

  • Der må ikke anvendes redskaber med spidse ender, ligesom der heller ikke må spilles med metalknopper under støvlerne. Vis respekt overfor de brugere, der er i gang på banen og for dem, som skal overtage banen efter jer. Hold jer derfor uden for stregerne til det bliver jeres tur og forlad banen senest 2 min. før jeres sluttid med banen i ryddet stand.

Anvendelse af vores bane kræver, at booking og betaling er foretaget inden den anvendes. Overtrædelse af dette vil medføre bøde, bortvisning samt ingen anvendelse af banen fremadrettet. På forespørgsel fra S/I IK Rosendal kunststofbane repræsentanter, skal man kunne forevise dokumentation for betalt bookning.

På banen forefindes 2 stk. 11-mandsmål, 2 stk. 8-mandsmål, 2 stk. 5 mands, samt 4 stk. 3-mandsmål.

Såfremt lys skal anvendes, tændes og slukkes dette inde i skuret ved banen - dette kræver en C-nøgle

Rigtig god fornøjelse på banen!

 


 

 

Kontaktperson

Henrik Andersen Enebærvej 13 9500 Hobro 91895331